GIỚI THIỆU

 

Hội Doanh nh�n Huế - S�i G�n (sau đ�y gọi tắt l� HỘI) n�y nhằm tạo vị thế cho Doanh nh�n người Huế v� Y�u Huế c� nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cơ hội kinh doanh & x�c tiến đầu tư về qu� nh� trong t�nh đồng hương th�n thiết.

Nh�m Facebook: https://www.facebook.com/groups/doanhnhanhuesaigon/   . Từ kh�a: @doanhnhanhuesaigon

Trang Facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanhuesaigon/