DOANH NH�N & DOANH NGHIỆP

�Người đ� đến trong Gian Nguy v� ra đi khi An B�nh !� T�c giả: Đo�n Đức Thắng (Cập nhật: 11:55 ng�y 08/06/2018)
 

(Lời bạt của t�c giả) Xin k�nh ch�o tất cả mọi người!
Lời đầu ti�n, cho ph�p t�i k�nh ch�c tất cả mọi người lu�n lu�n gặp được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời n�y cũng như sẽ gặp được th�m nhiều may mắn cho m�nh nữa!
May mắn! hai từ n�y hẳn ch�ng ta thường mong mỏi một ng�y n�o m�nh sẽ c� được.
May mắn thay, đ�ng như vậy thật!
Trong thiển � của t�i, ch�ng ta đ� v� c�ng may mắn khi gặp được một con người đặc biệt nhất v� cũng kỳ lạ nhất c� c�i t�n l� B�i Duy T�m!
B�y giờ đ� hơn 2 giờ s�ng rồi m� t�i chưa thể đi ngủ được sau khi miệt m�i xem cho hết tất cả c�c file đ�nh k�m m� �c�i th�n gi� (như BS B�i Duy T�m đ� tự nhận cho m�nh) đ�ng k�nh c� t�n l� B�i Duy T�m vẫn c�n lưu giữ cho đến tận ng�y h�m nay như những chứng nh�n của cuộc đời !

Xem tiếp ...